Hükümet, merkezi bütçeyi onarmak için vergilerle oynuyor, ama… Emek ve icraat maliyetlerinin arttığı, tasarruf genelgesi çıkarılan dönemde, belediyeler; kaderiyle baş başa kalıyor.

Belediyecilik önemli!

Velakin…

Belediyelerin gelirleri kısıtlı, nüfusları ve beraberinde hizmet alanları büyüyen ilçe belediyeleri, daha zor duruma düşüyorlar.

Geçen yıl…
Osmangazi’nin % -6.7 ve Yıldırım; % -2.1 oranında nüfus kaybederken, Nilüfer’de  % 14 oranındaki artışa dikkati çekelim.

…Ve!
Süren büyümeyle gelinen noktada, sanayisiyle gündüz nüfusu katlanan Bursa’nın Nilüfer ve belediyeciliğini, trajik örnek olarak tanımlıyoruz.
Kentleşme…

Nilüfer’e ve daha batısına kayıyor.

Sınırlı maddi kaynaklar nedeniyle emeği yönetmek ve icraatı sürdürmek de, böyle belediyelerde kolay olmuyor.
Devletten milyarlarca liralık teşvik alan; vergi ve sosyal sigorta primleri için indirim ve muafiyetler tanınan sanayi bölgelerinden, emlak vergisi alınmıyor.

Kentler sorunlarda;

Ucu belirsizleşen ve niteliği artırılamayan sanayinin ciddi payı bulunuyor, iç göçü de tetikliyor.

OSB’lerin belediyeciliğin temel gayrimenkul vergisinin dışında tutulması, en başta Nilüfer’e darbe vuruyor.

Sanayilerin belediyelere getirisi tartışılırken, Nilüfer’de aslında büyük ihtiyaç olan devlet okullarına sponsor olabilirlerdi.

Genel merkezi;

Bursa’da gözükmeyen yerli ve yabancı firmalara dayalı kurumlar vergisi payı kaybı da, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni vuruyor.

2000’li yıllarla;

Yeni gelişim bölgesinde…

Devlete ait 3 okulun sanayi odakları tarafından değil, Vehbi Koç Vakfı, Rotary ve Emir-Koop tarafından yaptırılmaları, ne kadar ilginçtir.

Merkezi yönetim…

Nilüfer gibi ilçeleri yöneten belediyelere; ‘gelişmekte olan’ yaklaşımıyla finansal çözüm getirmelidir.

Örneğin…

Merkezi bütçeden, her ay nüfusa endeksli gönderilen paylar, belirli katsayılarla fazladan verilebilir.

Maalesef…

Merkezi yönetim, , belediyelerin mali güçlendirilebilmesine yönelik yeni paydaşlık, taviz de yok.

Zira…

İmar mevzuatına aykırı yapılar için çıkarılan özel af yasasıyla toplanan paralardan dahi, ilgili belediyelerine pay verilmedi.

Nilüfer, değerli bir kent, ama gayrimenkul vergilerinin tam anlamıyla da ne derece gerçeği yansıttığı da, yıllardır tartışılıyor.

Bu ay…

Nilüfer Belediye Meclisi’nde;

Kurum ve bağlı şirketinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 383 milyon TL tutarındaki borcunun tasfiyesini kolaylaştırmak için adım atıldı.

Belediye mülkiyetindeki belirli gayrimenkullerinin, tecil ve taksitlendirme işlemine yönelik ‘teminat gösterilmesi’ kararı alındı.

İller Bankası A.Ş.’den 184 milyon TL’ye kadar kullanılabilecek tahsisli kredi için de, aynı güvence kararı işleme konuldu.

Nilüfer Belediyesi elbette batmadı, batık değil, ama önceki dönemden devralınan borçtan da kurtulmak isteniyor.

…Ve!

Nilüfer Belediyesi olarak, kurum hakkında, ‘dedikodu’ ve ‘algı’  olarak görülen ve değerlendirilen söylentilere de karşı çıkılıyor.

Böyle derken…

Dedikodu ve algıların bertaraf edilmesi ve olgusal dönüşüm için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in kuruma adeta format attığını vurgulayalım.