Nilüfer’i yöneten CHP siyasi iradesi, halkı arkasına alma ve onlara tercüman olma iddiasıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bilimsel temellere oturtulan projesine, karşıt eyleme aktör oluyor.

Geçen hafta…

İlçenin güneyindeki yamaç ardına planlanan Bursa Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni yapmaktan ‘Büyükşehir’in yılmadığını ve inşaatına gelecek ayki ihaleyle başlayacağını duyurmuştuk.

Nilüfer Kent Konseyi’nin sivil kimlikle kendisini öne sürdüğü karşı itiraz ve engel olmayı amaçlayan refleks, 13 Aralık 2023 tarihinde ihale yapılacağını öğrenince çağrıyla birkaç mahalle toplanıldı.

Mevcut ve eski belediye başkanları ve bir milletvekili halklaydı, ama CHP’nin ‘İl Başkanı’ ve ‘İlçe Başkanı’, fotoğrafı siyasallaştırmış oluyorlar.

Sonrasıyla;

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Nilüfer’e ‘Çöplük’ istemediklerini söylerken, ‘Bilimden ve katılımcılıktan uzak’ ifadesini kullanıyor.

Bugün…

Kent ve siyasette bizden çok yeni olanların dahi Bursa hakkında, fetvalar verdiği siyasal muhalefette, ne yanılgılar ne algı operasyonları gördük.

Nilüfer’de;

Kayapa ile Kuruçeşme arasında 185 hektarlık alana planlanan ‘Katı Atık’ bertaraf tesisi hakkında muhalefetin yanılgısı, açıklamalardan anlaşılıyor.

Bu yanılgı sürmemeli, çünkü halk peşine takıldığında, aynı yanılgının da içerisine düşüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dün kamuoyuna gerçeklerin anlatıldığı videolu bir açıklamada bulundu.
Bursa’nın yönetimsel olgusu açısından halkımızın tümü tarafından izlenmesini tavsiye ediyoruz.

Edindiğimiz bilgilerle;

Bugün;

Daha detaya girelim!

‘Büyükşehir’ diyor ki;

“Çöplük yapılması söz konusu değildir. Gelişen teknolojiye ve mevzuatlara uyumlu olarak atıklarımızın geri kazanımının sağlanması amacıyla Doğu Bölgesi’nde yapılan Entegre Katı Atık Tesisinin bir benzeri Batı Bölgesi için yapılacaktır.”

‘Büyükşehir’ diyor ki;

“Batı Bölgesi Entegre Atık Tesisinde atıklar işlenerek enerji ve hammadde üretimi sağlanarak ekonomiye katkıda bulunulacaktır.”
Dahası…

Muhalefetin kamuoyuna da yanıltan yanılgısı veya siyasetine karşılık verilen çok önemli detaylar vurgulanıyor.

‘Büyükşehir’ diyor ki;
“Tesis yerinin belirlenmesi sürecinde iki farklı bilimsel çalışma yapıldı. Bu süreçte Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden akademisyenlerin destekleriyle su kaynaklarına etki, jeoloji, rüzgar yönü, mülkiyet durumu, yerleşim yerleri uzaklığı gibi 31 kriter dikkate alınarak bilimsel yöntemlerle yer seçimi yapılarak Kayapa Kuruçeşme Mevki en uygun alan olarak belirlendi.”

Avrupa’dan örnekle…

‘Büyükşehir’ diyor ki;

“Kentimize kazandırılacak olan tesisin benzeri Doğu Bölgesinde tarafımızca yapılmış olup aynı zamanda benzer özellikte Avrupa'da şu anda toplam 55 milyon ton/yıl kapasiteli 570 tesis bulunmakta, 2025 yılına kadar 120 yeni tesisin daha inşa edilmesi planlanmaktadır.”

Milli ekonomiye katkıyla…

‘Büyükşehir’ diyor ki;

“Entegre Katı Atık Tesisinde toplamda 18 MWh enerji üretilmesi planlanmakta olup, yaklaşık 100.000 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek seviyededir.”
Çevre sağlığı kaygısına karşılık…
‘Büyükşehir’ diyor ki;
“Mevcut durumda ÇED Raporunda da belirtildiği üzere yakma prosesi bulunmamakta olup atıklar kesinlikle yakılmayacaktır.”
…Ve!
‘Büyükşehir’ diyor ki;

“Tesisler tamamen kapalı alanlardan oluşacağı için herhangi bir koku problemi yaşanmayacaktır.”

Bugüne bakarsak…

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu projesinin ‘Doğu’daki uygulamasıyla görülmeyen koku ve çevre sağlığı tehdidi, Nilüfer’de, Cumartesi ve Pazar günleri bilinçsizce atılan çöplerle yaşanıyor.

Sahi…

Nilüfer’in 2000’li yıllara kadar tarlalarıyla bereketli topraklarında şimdi apartman ve fabrikalar vardı, değil mi?