TBMM’nin ilgili komisyon gündeminde, dün Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi vardı. Bursa’da hakkındaki hükümet kararıyla yeni uygulama süreci de merak edilen Uludağ da konuşuldu.

Bakanlık’ça bu yıl uygulamaya alınan Uludağ Alan Başkanlığı’yla nasıl sonuç elde edileceği tartışılıyor.

Elbette ki…

Uludağ’daki kamusal çok başlılığın kaldırılması ve otoriter bir oluşum getirilmesi gerektiği konuşuluyordu.

Kayseri’deki Kapadokya ve Çanakkale’deki Gelibolu gibi, Bursa’da da Uludağ için merkezi ve yerel yönetim kurumları üzerinde bir idari yapı getirildi.

Getirildi, ama…

Merkezi yönetimin ‘Kapalı Devre’ kalmasının da etkiliği olduğu sonuçla Uludağ’ın Katar’lı yatırımcılara satıldığı dahi iddia konusu edildi.

Uludağ Alan Başkanlığı’nın yönetimi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vereceği bürokratına bırakılabilirdi, ama bu beklenti gerçekleşmedi.

İyi ki olmadı…

Kentten soyut bir yönetim, belki tarafsız ve etkili sanılabilir, ama aslında olumsuz sonuçlarının nasıl olacağı, tarafsızca zamanla görülecektir.

Dün…

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuk edildi.
Ana kurum ile bağlı kurum ve kuruluşların yeni mali yıla ait bütçeleri ele alındı, Bakan tarafından uzun bir sunum konuşması yapıldı.

Uludağ da konuşuldu.

…Ve!
Türkiye ve Bursa’nın turizm sektörü ile yatırımcılar tarafından merak edilen ve kamuoyunda da yakından takiben edilen yeni dönem de yeraldı.

Ersoy, “2023 yılı içerisinde kurulan Uludağ Alan Başkanlığımız da teşkilatlanma çalışmalarına hızla devam etmektedir.” sözüyle başladı.

Başkanlığın önceli olarak;

Uludağ’ın ‘alan planlamalarının hazırlanması’ vurgulanıyor ve geçiş dönemi için önemli aşama olarak öne çıkarılıyordu.

Ersoy, “Hazırlanacak planlar aracılığıyla öncelik doğal ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik etüt çalışmalarında olmak üzere ilgili bütün çalışmalar tamamlanacak ve üst ölçekli planlarla koruma amaçlı imar planlarının iki yıl içerisinde yürürlüğe girmesi sağlanacaktır.” diyor.
Böylelikle;

Uludağ Alan Başkanlığı’na tanınan görev, yetki ve sorumluluk sınırları dahilinde, en geç 2026 yılıyla anayasa anlamındaki planlama tamamlanacak.

Aslında;

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Uludağ Alan Başkanlığı’nı kağıt üzerinde hayata geçirebilmesi çok sarktı.

Şimdi…
En az 2 yıl süreyle;

Geçecek sürede…

Sektörel farklı beklentiye dayalı telkin ve baskılar gelecek mi, imtiyazlı kararlarla aradaki süre değerlendirilmek istenecek mi?

Bugüne kadar;

Uludağ’da ortaya çıkan fotoğraf ve kamuoyu gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni de hayli düşündüren; ‘devletin çok başlılığı’ sorun oluyordu.

Açıkçası…
Uludağ Alan Başkanlığı, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarını; otoritesinin altında toplamayı ve yürütmeyi amaç edinen idari yapı olarak hedeflendi.

Velakin…

Kayseri’de, Erciyes’i ‘Büyükşehir’ belediyesine bağlayan siyasi irade, böyle yöntemi Bursa’da uygulamadı ve ‘Davos’ gibi de olunamadı.

Uludağ’a gidilen gişilerde;

‘Ayakbastı Parası’ gibi alınan ve güya ‘Milli Park’a girilen kapının milyonlarca lira parası da, Hazine’ye gidiyor.

Yeni dönemle de;

Uludağ, Ankara’dan yönetilecek gözüküyor, öyle konuşuluyor.