Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm uygulamasının gerçekleştirilmesini sağlamak için Bursa’da, emsal ve uyarı anlamında kararlara imza attı.

Yürürlükte bulunan;

…Ve!
Kentsel dönüşüm esaslarını düzenleyen 6306 sayılı kanunda yer alan ‘yaptırım’ hükümleri sayesinde, Bursa’da uygulamaların önü açılıyor.

Apartman veya çok hisseli mülkiyetlerde, kentsel dönüşüme geçilebilmesi için ‘üçte iki çoğunluk’ kararı gerekiyor.
Çoğunluk dışında kalan ve dönüşümü kabul etmeyen azınlıktaki daire sahipleri veya hisse sahipler hakkında, kendi mülkiyet daireleri veya hisselerinin ‘re’sen satılması’ yaptırımı bulunuyor.

Bursa’da;

Özellikle…

Diğer en büyük ilçede;

Yıldırım Belediyesi’nin büyük alanlı ve yüksek kapasiteye sahip mevcut ve yeni projeleri bulunuyor.
Aynı ilçede;
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de sahaya girdiği ve bir büyük bölgede, kendi projesi de işletiliyor.
Yerel yönetimlerin yanı sıra…

Özel mülkiyetlerde, kendi iradeleri ve çoğunluk kararına dayalı dönüşümler de gündeme geliyor.

‘Riskli Alan’ kararları çıkarılırken…
Yanı sıra…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme geçilmesi ve önünü açmak için açmak için ‘yaptırım’ kararları da işletiyor.
Bu kapsamla…

Bursa; Yıldırım’da;

Mevcut yapıda…

Kentsel dönüşümü sağlayacak gerekli ‘üçte iki çoğunluk’ kararının tarafı olmayan ve azınlıkta kalan özel mülkiyet sahiplerinin arsa payları, devlet tarafından satışa çıkarılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bursa’daki il müdürlüğü, sözünü ettiğimiz asa paylarının ‘re’sen’ satışı için kararlar çıkartmaya başladı ve bu doğrultuda ihale duyuruları yapılıyor.

Böyle satışlarda;

Kentsel dönüşüme alınacak mülkiyette yeri bulunan diğer arsa payı sahiplerine, öncelik tanınıyor, ama aralarından satın alan çıkmaz ise, satışı sonuca götürmek üzere, yeni ihaleler düzenleniyor.
Gündemdeki ihalere bakarsak…
Eğitim Mahallesi’nde;

Konut ve ticaret fonksiyonu tanımında bulunan 2.376 metrekare arsada yer alan çok katlı binada, 2 kişiye ait ve herbiri 90 metrekare aynı alana sahip arsa payları, 749 .000’er TL’den satışa çıkarıldı.
75.Yıl Mahallesi’nde;
3 ve 2 katlı binalar ile ayrıca arsadan oluşan 353 metrekare alanda, 839.000 TL bedel belirlenen 1 kişiye ait 93 metrekare pay, ihalede bulunuyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, riskle orantılı olarak re’sen kentsel dönüşüm kararında tahliye sorunu yaşanırsa, ‘elektrik, su ve doğalgaz hizmetinin durdurulması’ yaptırımına gidilebiliyor.
Kentsel dönüşüme ilişkin yasal düzenleme, doğru duruyor, ama…

Geçmişi yeni binalarda, daha yüksek kat elde etme ve yatırım odaklı dönüşüme gidilmesi, dükkanların yapılmasıyla site giderlerin karşılanması gibi durumların çok tartışıldığını da belirtelim.