Tartışma ve tepkilerle Bursa’nın gündemini birkaç yıldır meşgul eden ‘Devlet’ kararı, sıcak yeni gelişmeyle önümüzdeki günlerde ‘Mahkeme’ koridorlarına taşınıyor.

Dün…

Kestel’in Soğuksu ve Seymen kırsalında, Merinos Parkı’nın 13 katı büyüklüğü kadar öngörülen ‘Sanayi-Depolama Bölgesi’ plan değişikliğine, 1 aylık sürenin bitimiyle resmi itiraz yağdığını duyurmuştuk.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, TOKİ işbirliğiyle çalışmasına aslında fiilen başlanan üst ve alt ölçekli vize kararlarına, akademik odaların da güçlü itiraz refleksine işaret etmiştik.

…Ve!

Bakanlık geri adım atmaz ise…

‘İdari Yargı’ yoluyla;

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) olarak, ‘yürütmeyi durdurma’ ve ‘iptal‘ istemli dava açılacağı konuşulduğunu da aktarmıştık.

Dün…
Öğrendik ki;

Yasal süredeki itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması beklenmeden, TMMOB Bursa İKK tarafından ‘derhal’ dava açılacağını duyduk.

Dava açılabilmesi için…

Meslek odalarından imzalar toplanmaya başlandı ve ardından ‘Dava’ dilekçesi, idari yargı kurumuna verilecek.

İtirazların güçlü olasılıkla reddedilme beklentisi mevcut, ama eş zamanlı çift koldan mücadele stratejesine geçildi.

…Ve!

‘Aciliyet’te;

Henüz süreci tamamlanmış, yürürlüğe girmiş imar değişikliği kararı olmamasına rağmen, ‘sahada fiili uygulama için çok hızlı hareket edilmesi ve fiziki ilerleme kaydedilmesi etkili oldu.

Süreç yürütülürken…

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, TMMOB Bursa İKK Sekreteri olarak, trafiğini artırdı.
 

İmar ve planlama hukukundan çevreye, tarımsal nitelik ve gelecekten, sağlıklı kentsel gelişime, yeni ‘Sanayi Bölgesi’nin ‘Bursa’ya yeni büyük darbe ve eşik olacağı’ yorumu yapılıyor.

Rodoplu Şimşek’le konuştuğumuzda;

OSB’lerin kuruluş mevzuatı ile ‘yüksek’ ve ‘ileri’ teknoloji gibi ibarelerle kurulan sanayi bölgelerinin kuruluşu ve yer edinimi koşullarını düzenleyen bir yasamaya ihtiyaç ta hemfikirdik.

Yüksek ve ileri teknoloji tanım ve amacı taşıyan ‘organize sanayi’ bölgelerinde, tekstil başta olmak üzere, geleneksel sanayi olmamalıdır.

Bu arada…
Edinilen bilgiye göre…
‘İleri Teknoloji İleri Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ne karşı duruşu, medya aracılığıyla kamuoyuna duyuran metin, önümüzdeki günlerde açılacak davanın dilekçesini oluşturacak.

Yasal itiraz süresiyle;

Akademik meslek odalar ait dilekçelerde, dayanak tespit ve uyarı ifadelerine yer veriliyor.

10 sayfalık;

Mimarlar Odası’nın dilekçesinde, “Yukarıda ifade edilen tüm açıklamalarımız ışığında kamu yararı amacı gütmediği, sanayi yatırımcısına ucuz arsa temini dışında bir hedefi bulunmadığı açık olan…” görüşü vurgulanıyor.

Ziraat Odası’nın dilekçesinde, mesleki alan itibariyle tarımsal nitelik ve gelecek açısından uyarılar öne çıkarken, bir uyarı dikkatimizi çekiyor.

Uygulama için izlenen yol ve adımlar için “Söz konusu ve benzer işlemler ile tarım alanları üzerinde emsal teşkil edecek, bu tip kullanımların büyümesine sebep olunacaktır.” deniliyor.

Şehir Plancıları Odası’nın dilekçesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2040’ı hedef alan yeni Bursa Ana Planlaması’nın beklenmesi ve ardından ele alınması gerektiğine işaret ediliyor.

Yeni sanayi bölgesi uygulaması ve akibeti açısından, BESOB-TOKİ işbirliğiyle işe başlanan, ama sürüncemede kalan sanayi sitesi örnekleniyor.

Siyaseten…

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP, yeni sanayi bölgesine tepkisini yüksek bir sesle ifade etti. İYİ Parti de, TBMM’ye taşımıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de yasal itirazını bildirdi, ama CHP’nin il başkanlığı nezdinde yeni dönemle medya aracılığıyla kamuoyuna yansıyan açıklama veya tepki oldu mu, milletvekillerinden ses var