Bursa’da Nilüfer’in belediyesi olarak, yeni dönemle dün gazetecilerle ilk büyük buluşmasında, hayli dikkati çeken ‘Başkan’ portresiyle karşılaştık.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, aynı siyasi iradenin bayrağını taşımayı sürdürecek, ama aynı olmayan bir yönetimsel dönem tarzını gazetecilerle halk önüne çıkarıyor.

Öncelikle…

Nilüfer Belediyesi’nin algısına önem ve öncelik verdiğini gösterdi, zira imar ve planlama politikası ve kararlarıyla özellikle rant tartışmaları ve odağına çekilen kurum algısını yıkmak istediğini gösteriyor.

Açıkça ifade etmiyor, ama…

Algı gündemi için gazetecilere “Siz biliyorsunuz…” derken, ‘algısal’ ve üstelik ‘olgusal’ olarak, yönetimsel anlayışla ‘koyu kırmızı çizgiler’ çekildiğini ortaya koyuyor.

Konuşmasıyla;

Aslında…

Sözün özüyle;

Nilüfer Belediyesi için ‘itibar’ ve ‘hukuk’ restorasyonlarına girildiği, açıklama ve yorumlarıyla somut  şekilde anlaşılıyor.

Bu doğrultuda…

Özdemir, atan yardımcılarından oluşan A Takımı ve yeni müdürleriyle beraber, yönetimsel yeniden yapılanmayı öne çıkarıyordu.

Ataması yapılacak müdürlerin belirlenmesinde de, geniş çalışma yürütüldüğüne işaret ediliyor.

İmar ve planlamada;

Kendi dönemini milat kabul eden tarz ortaya koyuyor, imar mevzuatına riayet ve uymayanlara bedeli açısından, net mesajları oluyor.

Ruhsat ve ruhsat eklerine aykırılık, geçmişte tartışmalara konu edilen; fazla inşaat haklarına yönelik inceleme başlattığını da duyuruyordu.

Nihayetinde;

Yapılaşmış böyle bir  gerçeğe karşı, yıkım yapacak ve kavga edecek bir politikayla değil, ama ‘hukuki çerçeveye oturtacak’ ve ‘bedelinin belediyeye ve dolayısıyla kamuya kazandıralacağı’ çözüm için çalışıldığı vurgulanıyor.

Böyle konuşurken…

İmar ve planlamada;

‘Adalet’ önemseniyor.
Seçim döneminde;

Sahadan, halktan kendisine yansıyan Nilüfer ve belediyeciliğine öne çıkarmasıyla beraber, beliren yol haritasını gündeme taşıyor.

‘Algı Çökertme’ ve ‘Hukuk’ öne çıkarken…
‘Mutluluk’ olgusunun da tartışılan boyutuna değiniliyor, bu doğrultuda kendisine anlatılanlar, eleştiriler ve beklentilerle mutluluk olgusunu güçlendiren hedef de konuluyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçenin sağlıklı büyümesi açısından, imar ve planlama deprem gerçeğiyle eşgüdüm ihtiyacını da vurguluyor.

‘Deprem’ olgusunun işleneceği bir imar politikasına değinen Özdemir, farklı yer ve konumlardaki binalarla değil, bölgesel dönüşüme odaklanıyor.

Bursa’nın sanayi kimliğinde;

Planlı konutlaşma istenen Nilüfer’in kuzey ve batıdan sarmalandığını ve geleneksel sanayinin terk edilmesi gerektiğini hep söylüyoruz.

Nitekim…

Bu istikamette;

Başkan Özdemir de uyarıyor!

İleri teknoloji ürünlerine dayalı, katma değeri yüksek sanayiye yönelmeyi işaret ediyor, ama kaçak sanayi girişimine karşı “Çivi çaktırmam!” diyor.

Böyle derken…

Elbette;

Ucu belirsiz sanayiyi de kastetmiyor, çünkü TEKNOSAB adıyla Karacabey’in sınırı içerisine kayma olsa da, bir kaygıyı da belirtiyor.

Karacabey’e yönelmeye karşılık, barınma için yine Nilüfer’in tercih edileceği ve bu nedenle de kentsel sorunları artıracağı belirtiliyor.

Bu arada…

Nilüfer Belediyesi’nin de planlı ve potansiyel borçları var, ama Özdemir, “Kafamda bir çalışma var…” diyerek, çözüme çalışıldığını da ifade ediyordu.

Bu açıklamalar…
CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin’in de katılımıyla yapıldı.

Nihayetide;

Nilüfer farklı!

Başkan Özdemir’in 7 başkan yardımcısından 4’ünün ve 30 müdürden 17’sinin kadın olması, yönetimsel kurumdaki kesiti de gösteriyor.

A Takımı’nda;

Mahmut Demiröz, Okan Şahin, Serpil Altun, Şirin Biçer, Tezcan Öztürk, Zerrin Güleç ve Emre Karagöz yeralıyor.

Kuruma personel istihdamı odaklı NİLBEL’in başına da, meclis üyelerinden; Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi eski başkanı İbrahim Mart getirildi.