Özel eğitim kurumları, ön kayıt ve kayıt yenileme dönemi nedeniyle yine gündem başlıklarında öne çıktı. Çünkü yeni fiyat tarifeleri, sabit gelirli veliler arasında çok tartışılıyor.

Tartışma alevlenince…

TV’de ve özellikle sosyal medyada, özel okul işletmelerine yönelik ölçüyü kaçıran ağır eleştiriler de dikkati çekiyor.

Aslında…

Devlet; sistem ve müfredatla çok oynarken, konumunun gereğini ve eğitimsel koşullarını da gözden geçirmesi gerekiyor.

Bu nedenle;

Eğitimden yüksek verim ve kalitenin beklendiğini, yabancı dilin önemsendiğine de odaklanırsak, özel okullara talep oluyor

Öyle özel okullar var ki…
Lisanslı anlaşmalarla;

Eğitim kalitesini daha da artırmak ve kolaylaştırmak için dijital uygulamalarla da, öğrenciler destekleniyor.

Öğrenciler
Bilgisayarı başında;

Temel dersler ve yabancı dil eğitimini ve ödevini sürdürüyor, dijital ortamda da kitaplarını okuyor, kendisini geliştiriyor.

Ekonomi ve mekan koşullarıyla;

Sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil, kişisel gelişim, hobi ve spor faaliyetlere ilişkin uygulamalarla imkanlar çok ve güçlü oluyor.

Özel okullara talebin olmasında bir diğer güçlü etken ise, devletin göz ardı ettiği bir sistemin, özel sektörde uygulanmasına dayanıyor.

Kadınların iş hayatında güçlü yer edinmesi, bazı meslekler itibariyle güvenlik, yargı ve sağlık gibi sektörlerde eşli çalışmak, dahası ekonomik koşullarla eşlerin ikisin de çalışmaları…

Böyle bir ekonomi ve iş hayatı, haliyle öğrencilerin tam gün eğitim alabildikleri özel kurumlarını zorunlu ihtiyaç durumuna getiriyor.

Pandemi döneminde;

Sağlık hizmetleri aksamadı ve güçlendirildi.
Böyle kadro başarısında;

Çocukları tam gün özel okullarda öğrenim gören sağlık çalışanlarının gözlerinin arkada kalmaması da, etkendir.
Bugün…

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul fiyatlarıyla ilgili tartışmalar da kendisine soruldu.
Bu hafta…
Sektörle bir araya geldiğini söyledi.

Böyle derken…

Özel okullardan ‘Milli Eğitim’de paydaşımız’ tanımında bulunması çok önemliydi ve not düşüyorduk.

Velakin…

Bu sözler;

Temel giderler nedeniyle…

Özel okulların, ‘Eğitim’ kurumu değil, ‘Ticarethane’ görülmesiyle bağdaşmıyor ve olgu taşımıyor.

Elektrik ve doğalgaz giderleri;

‘Eğitim’ kurumu olarak pozitif ayrımcılığa tabi olmadığı için özel okullarda ciddi yük oluşturuyor.

Sektörel yanlış ve çelişkiler nedeniyle kapanan ve devreden kurumlar geçen yıl da dikkati çekiyordu.

Kirasını dahi ödemeyen kurumlar olurken, devletin kira bedelleri üzerinden %20 ayrıca stopaj aldığını da belirtelim.

Devlete atamalarda;

Özel okullardan gelen başvuruya göre kendi okullarına öğretmenler atıyor, ama dönem içerisinde olması nedeniyle özel okullar olumsuz etkileniyor.
Özlük haklarında;

Eğitimcilerine hakkını veren, vermeye çalışan kurumlar var, ama devletin kendisi tarafından birkaç bin liraya sözleşmeli öğretmen çalıştırılması da, trajik bir çelişki oluşturuyor.

Bugün…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kucak açtığı milyonlarca yabancı uyrukluya seferber oluyor, ne güzel duygu…

Aynı;

Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınlarının yetiştirilmesinde, devletin de eğitimde hem kendi kalitesini yükseltmesi ve günümüz taleplerine cevap vermesi hem de özel eğitim kurumlarının yanında olması da gerekiyor.

Sözlerimizin başında…

Demiştik;

Özel okullar, çocukların çalışan anne ve babaları için önemli bir ihtiyaca cevap veriyorlar.

Yakın geçmişte;

Devletin, özel okullarda öğrenim gören öğrencilere veliler için maddi desteğini kaldırması, yanlış karardı.

Devlet…

Tamamen ticari amaçlı;

…Ve!

İstihdam sağlasa da, cari açığın azaltılmasına katkıda bulunsa da, mevcut ve kurulacak sanayi işletmelerine pozitif ayrımcılıkla destekler veriyor.

Velakin…

Bu milletin yarınlarının eğitildiği, bir neslin inşa edildiği özel eğitim kurumları, ‘ticarethane’ gibi görülüyor.

Kamusal;

‘Eğitim’ alanına rağmen…
İşletme maliyetini aşağıya çekecek, öğrencileri ve dolayısıyla velilerin yükünü hafifletecek önem ve ayrıcalık yok.
Bütçeyi kurtarmak için…

KDV’leri, ÖTV’leri artıran devlet, özel okulların ve dolayısıyla çocuk ve gençlerin kahvaltı ve öğlen yemeklerinin KDV’sini de artırdı, hiç almayabilirdi.

Dövize endeksli zamlarla yükselen akaryakıtta, devletin ve özel okulların servis taşımacılığından ‘Özel Tüketim’ vergisi alınması ne demek?..

Bir dönem…

Meslek liselerine gereken önem zayıfladı, büyüyen ve gelişen sanayide, ‘Nitelikli Ara Eleman’ sıkıntısı yaşanıyor.

Bugün…
Temel eğitimden söz ediyoruz.

Bu anlattıklarımız;

Velilerin, sektörün nabzı!

Sahi…

Sendikalar, muhalefet?..