Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa için Nilüfer’e planladığı yeni büyük projesi için eleştirildi, ama engellerden yılmadı. Projenin önünü açan gelişmelerle artık inşaatı başlatmak için ihaleyi de askıya çıkardı.

Kentin tehlikeli olmayan sanayiye ait olanlar da dahil olmak üzere, farklı türlerdeki katı atıkların bertarafı için Bursa’nın Batı’sına da projeye başlıyor.

Hamitler’deki;

Yenikent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nı tamamen devre dışı bırakmak için Nilüfer’in en güneyine planlanan ‘Batı’ bertaraf tesisinin inşaatına, artık yeni yılın ilk aylarıyla geçilmiş oluyor.

Bursa’nın Doğu’su için İnegöl’e yapılan modern tesisin benzeri, Batı için Nilüfer’de gerçekleştirilecek.

Kayapa ile Kuruçeşme’nin sınırları dahilindeki 185 hektar alana planlanan Bursa Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin (BEKAB) inşaatının yaptırılacağı ihale, 13 Aralık 2023 tarihinde olacak.

Bu tesisle;

Bursa’nın batı ilçelerine ait katı atıkların teknolojik sıhhi bertaraf edilmesi, geri dönüşebilenlerin milli ekonomiye kazandırılması ve elektrik üretimi sağlanmış olacak.

Yap-İşlet-Devret yöntemine dayalı olarak özel sektör eliyle yapılması sağlanacak tesis için ilk yatırıma 4 yıl ve işletme süresi 25 yıl olmak üzere, toplam 29 yıl süreli işletme hakkı tanınacak.

Tesisi yapmak ve işletmek isteyenler, gelirin %5’den az olmamak üzere, belediye kurumuna en yüksek oranda pay verme teklifleriyle yarışacaklar.

İhtisas projesi olarak;

Talip olmak isteyenlerde, ilgili ayrı tek sözleşmelerle günde en az 400 ton atığın son 5 yılda işletilmesi ve 5 MWh kapasiteli çöp gazı enerji üretim tesisi kurmuş olmaları gerekiyor.

Geçici teminat olarak, teminat mektubu veya alındı belgesi olarak 12 milyon TL tutar konuldu.

İhale değerlendirmesine alınmak için dış zarfların kabulü 12 Aralık 2023 tarihinde olacak ve ertesi gün de ihalenin gereği yerine getirilecek.

Batı BEKAB projesi;

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin itirazlarıyla karşılaşmış ve yöresel tepki eylemlerinin ötesinde, davalarla karşılaşılmıştı.

Bu reflekse karşı;

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, uzmanların içerisinde yer aldığı bilimsel aşamayla kaydedilen mesafede, projeden geri adım atmadı.
Belediye meclisini bilgilendiren, muhtarlara Doğu’daki emsal uygulamayı yerinde tanıtan Aktaş, birkaç aydır Batı’daki uygulama için zaman kaybettirilmesinden de sık yakınıyordu.

Bir açıklamasında;

Aktaş, “Şehrin 20-25 yıllık kanayan yarasını çözmek adına bir sistem ortaya koyuyoruz. Bu konuyu seçim beyannamesine koyan biriyim.” demesiyle dikkati çekiyordu.

Batı’daki uygulama için;

Yerleşik alan ve çevre gerekçesiyle ortaya konulan kaygı ve eleştirilere karşılık olarak da, yine bir başka açıklamasında detaya iniyor.

Aktaş, yer seçimi için Doğu’daki gibi uzman akademisyenlerle çalışıldığını ve ÇED Raporu’nun da alındığına işaret ediyordu.

İhale öncesine ait aşamaların geçilmesine rağmen, “Süreçte 10 ayrı davayla uğraştık. Her davayla süreç biraz daha uzadı. Kararlılığımızdan vazgeçmedik.” ifadesi kullanılıyordu.

Aktaş, yerleşik alanlardan soyut, çevreyle barışık bir projeyi Batı’ya yapacaklarını anlatırken, etrafının taş ocaklarıyla çevrili olduğuna da işaret etmişti.

BATI BEKAB Projesi’nin yapımına yeni yılın ilk aylarıyla başlanması ve 1.5 yıla kadar hizmet vermeye başlanılması hedefleniyor.

Devre dışı kalacak olan Hamitler’deki alanın, ‘Botanik Park’ veya ‘Millet Bahçesi’ olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.