Kibrit suyu dökmek: Bir daha ortaya çıkamayacak biçimde yok etmek, ortadan kaldırmak. Kökünü kurutmak (Türk Dil Kurumu güncel sözlük)

 Amentü: İnandım iman ettim demektir. (Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî) diye başlayan bu inanç / akide duasının tamamının Türkçe karşılığı:

“Ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere; hayır ve şerrin Allah’ın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek haktır. Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed Onun kulu ve (elçisi) peygamberidir.

Şimdide sahte ismi Munis Tekinalp olan Yahudi Moiz Kohen’in Türkler için yazdığı Türkün Yeni Amentüsüne bakalım.

“Kahramanlığın örneği olan ve vatanın istiklâlini yoktan var eden Mustafa Kemal’e, onun cengâver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit analarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına iman ederim. İyilikle fenalığın insanlardan geldiğine, büyük milletimin medenî cihanda en büyük mevkii kazanacağına, hamaset dasitanlarıyla (destanlarıyla) tarihi dolduran kudretli Türk ordusunun birliğine ve Gazi’nin Allahın en sevgili kulu olduğuna, kalbimin bütün hulûsiyle şehadet (içtenliğiyle tanıklık) eylerim.”

 (Yoktan var etmek Allah’a mahsustur. Bu cümle belli ki kasıtlı olarak kullanılmıştır. Çok daha farklı kelimeler ile akideyi bozmayacak cümleler kullanılabilirdi. Ahiret gününü inkâr etmek ise tamamen dini inancı hançerlemektir. Allah’ın sevgili kulları elçileridir Yukarıdan aşağıya Müslümanların akidesini bozmak için yazılan bir metindir.)

 Bu kişi bir hahamın oğlu olup, kendiside haham eğitimi almış, mason locasına girmiş Siyonist bir Yahudi’dir. Sormak lâzım; Yahu senin Türkçülükle ne alakan var?

Bilindiği gibi; batıda Türk ya da Osmanlı kelimeleri ilk etapta bir ırkı değil, Müslüman’ı İslâm dinini çağrıştırır. Mütefekkir Cemil Meriç’in bunu teyit eden bir tespiti vardır:

Bütün Kuran'lan yaksak, bütün camileri yıksak, Avrupalının gözünde Osmanlıyız; Osmanlı, yani İslam. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın!

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Osmanlı İmparatorluğunun külleri üzerinde hayat bulmuştur. Aslında tamamen sıfırdan bir devlet değil, 1921 anayasasına “devletin şekli idaresi cumhuriyettir”  ibaresi ile rejim değişmiştir. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilse de 3 Mart 1924 tarihine kadar bu ülke hilafetin merkezidir ve halife vardır. Ayrıca Osmanlı devletinden kalan borçları da Cumhuriyet döneminde ödedik. 1921 ve 1924 anayasalarında devletin dini olarak İslam yazmaktadır.

Anlatmak istediğimiz şudur: sen istediğin kadar saltanatı kaldır, hanedanı ülkeden kov, hilafeti lağvet batı sana “Müslüman” (yok edilmesi gereken düşman) olarak baktı. Hâlâ da aynı gözle bakmaktadır.

Munis Tekinalp sahte isimli Moiz Kohen aşırı bir Türkçülük, Kemalizm rüzgârına kapılmış ki hayret etmemek mümkün değil. İşin aslı bu kişinin görevi: başlıkta yazdığımız gibi “Fikirleriyle beyinleri ifsat ederek temelimize kibrit suyu dökmekti”  Bu konuda çok başarılı olduğu da aşikârdır.

Moiz efendi Türk Dil Kurumu üyeliğine de getirilmiştir. Dilimize bile bu Siyonistin müdahalesi vardır. 1928’de, kendisi gibi Yahudi olan Nissim Masliyah ve Dr. Samuel Abrevaya ile birlikte “Milli Hars Birliği”ni (Ulusal Kültür Birliği) kurdu. 1934’de ise yine kendi gibi “Yahudi” olan Hanri Soriano ve Marcel Franco ile birlikte “Türk Kültür Cemiyeti”nin kurucuları arasında yer aldı. Yaptıklarıyla Siyonizme hizmet ettikleri aşikâr olan (Yahudiler “Türk Kültür Cemiyeti” kuruyorlar) Kuramaz mı?

Tabi ki kurar. Hatta kuramaz demek “anti semitizme” (Yahudi ayrımcılığına girer ki; böyle bir ayrımcılık bizim inancımızda yoktur) O zaman mesele nedir?

Moiz Kohen 1961’de Fransa’nın Nice şehrinde öldü ve “ölünce beni Türkiye’ye götürmeyin buradaki Yahudi mezarlığına gömün” diye vasiyet etmiştir.

Vasiyet edildiği yerde gömülüdür. Şimdi sormak gerekmez mi?

Moiz efendi sen Kemalist değil miydin?

Sen hararetli Türkçü ve Türk milliyetçisi değil miydin?

Sen nasıl olurda beni Türkiye’ye götürmeyin dersin.

Belli ki bu Moiz Efendi Türk derken;

Asli kimliğini, değerlerini kaybetmiş, dininden uzaklaştırılmış bir nesil için, mevcut neslin düşünce yapısını zehirlemekle görevliymiş.

Yazdığı kitaplara bakıp aldanmamak mümkün mü? Üstelik Moiz Kohen değil Munis Tekinalp adıyla Turan, Büyük Türklük, Türkçülük, Türkleştirme, Kemalizm, Türk Ruhu kitaplarını yazdı. Ayrıca Türk yurdu dergisinin de yazar kadrosundaydı.

Osmanlı bir imparatorluktu. Bünyesinde çok sayıda etnik kimlik barındırıyordu. Yönetim; Kayı boyundan gelen Osmanlı hanedanında idi. Moiz gibi görevlilerin amacı “Irkçı bir Türkçülük” pompalamaktı. Bu sayede birliğin çimentosu olan dinden uzaklaşılacaktı. Bu sebepledir ki; Müslümanlığı Arapçılık olarak lanse etmeye çalıştılar. Sonuçta nereye varılmıştır: Müslüman coğrafyada Türkçülük Arapçılık düşmanlık seviyesine çıkmış, Türkler dinden uzaklaştı, Araplar bize ihanet etti kavgası yaparken; (bizi birbirimize düşürenler) Fırsatı değerlendirmiş, Filistin’de bir Yahudi terör devleti kurulmuştur. Eğer o Filistin hâlâ bizde olsaydı, o topraklarda İsrail kurulamazdı.

Moiz efendi iktidar kimdeyse ona yanaşan fırıldak biriydi ki; önceleri Osmanlıcıdır. 

Moiz’e göre Yahudiler çölü andıran Filistin’i değil, Asya’daki gümrah ve sulak Türk topraklarını vatan tutmalıdır (La Epoca ve Tasvir-i Efkâr’da bu meyanda yazılar yazar)

Selanik delegesi olarak katıldığı 9. Dünya Siyonist Kongresi’nde (Hamburg -1909) sanki babasının malıymış gibi Siyonistleri Türk’ün yurduna çağırmıştır.

Millî Mücadele’ye katılmaz, yazı da yazmaz “bekleyip sonucu görmeyi” tercih eder. Cumhuriyetin ilanından sonra ateşli bir Kemalist olup dün övdüğü Osmanlıya karşı saldırganlaşır. Önceki rejimi ve Müslümanları zemmeder. Bu sefer Hem Atatürk hem de İnönü’ye mehdiye düzenler. Tek Parti (CHP) döneminde itibar görmüştür. 

1945-50 arası İstanbul Belediye Meclisine alınır.

1954 ve 1957’de Milletvekili adayı olur ama kendi cemaatinden bile rey alamaz. 

Emekli olup Fransa’ya (Nice) yerleşince; T.C. Fahri Konsolosluğu için müracaat etse de DP iktidarı, (Menderes) sakıncalı bulur kendisine görev verilmez.

Aşağıdaki iki paragrafı M. Armağan’ın Moiz Kehen hakkındaki yazısından alıntıladım

Mozi kohen: “Biz, evvelâ, vatanperverlik (Vatan severlik, yurt severlik) ile dini birbirinden ayıracağız. Münevver dimâğlar (aydın kişiler), bu laikleştirme gayretimizi dikkate almalıdır ki bu husus, bu memleketin Müslüman olmayan vatandaşlarının çok menfaatinedir. Avamdan havâssa (halktan aydınlara) yükselen ve kör inanç ve hurafe kaynağı olan dini idealizm, yerini, havâstan avama indiği için daha aklî ve daha şuurlu olan millî idealizme bırakmaktadır. Bu suretle, en korkunç taşkınlıkların müsebbibi olabilecek Şeriat tehlikesine set çekmiş oluyoruz.” (Risal / Tekinalp 1912: 706)

Moiz Kohen: “Kemalist inkılâp, maziyi silip süpürecek” ve “Türk milleti için, İslamiyet bağının artık öldüğünü” ilan edecekti. (Bkz. Alparslan Yasa, Türkçü, Kemalist, Siyonist: Moiz Kohen, Derin Tarih, Ağustos 2018 tarihli sayının eki.)

Merhum gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi Kripto kimlikler üzerinde çok kafa yormuş araştırma yapmış, araştırma yapılmasını istemiş biriydi. (Gizli Yahudiler, gizli Ermeniler, Sabetayistler, Pakraduniler) özel ikazlarda bulunduğu bir alandı denebilir.

Hatta bu araştırmaları yapabilecek kişilerin birkaç lisan bilmeleri gerekir derdi.

Eygi 86 yaşında hakka yürümüş, çok zengin olan kütüphanesini CB Külliyesine bağışlamıştı. Moiz Kohen için;

“Türklerin tarih boyunca yuttukları en büyük zoka, Tekin Alp takma adlı Moiz Kohen Yahudisinin uydurduğu Moizî milliyetçilik ve Türkçülük ideolojisi olmuştur” demiştir. Özbekistan'da bile, Marksist-Leninist zulüm rejimi Özbekleri, Türkiye Türklerini bizdeki resmî ideolojinin bozduğu kadar bozamamıştır. İslâm'ın ilk asrında Ümmet-i Muhammed'i, Yahudi dönmesi İbn Sebe'nin fitne ve fesatları perişan etmiş, şu devirde de, Türkiye Müslümanlarını (Moiz Kohen) Tekin Alp'in fitneleri perişan etmiştir.

Yahudilerin Türk olmalarını istemiştir. Bir Yahudi nasıl Türk olabilir ki? Yahudilik bir ırktır. Bir din değil ki değiştirilsin. Üstelik Yahudilik anadan geçer. Bir insanın Yahudi olması için anasının Yahudi olması gerekir. Mesela bir Yahudi Museviliği bırakıp Hıristiyan ibadetleri yapsa; Yahudilikten çıkmaz. Çünkü ırk değiştirilemez.

Moiz efendi Türkiye’de her Yahudi her yönden Türk olmalıdır. Tevrat’taki On Emir’e nasıl itinayla uyuyorlarsa aşağıdaki on emre de aynı şekilde uymalıdırlarDer ve sıralar.

1.Adlarını Türkleştir
2. Türkçe konuş
3. Havralardaki duaların bir kısmını Türkçe oku.
4. Çocuklarını Türk okullarına gönder
5. Okullarını Türkleştir
6. Türkler ile yakın arkadaş ol
7. Ülke işlerine karış
8. Cemaat ruhunu kökünden sök
9. Milli ekonomi konusunda üzerine düşen görevi yerine getir
10. Hakkını bil

Bunları söyleyeceksin sonrada beni Nice Yahudi mezarlığına gömün, Türkiye’ye götürmeyin diyeceksin. Merhum Erbakan hocanın üslubuyla Hadi ordan!