Yahudiler Tevrat’ı tahrif etmiştir. Kendilerini “üstün ırk” olarak görürler. Diğer insanlar ise onlara hizmet için yaratılmıştır inancı vardır.

 Adolf Hitler, ülkesi Almanya’nın 1.dünya savaşında yenilmesine Yahudiler sebep olmuştur iddiasındadır. Yahudilerin karaborsacılık yaptığını, ekonomiyi çökerttiğini, bir nevi algı operasyonlarıyla savaş karşıtı faaliyetlere giriştiğini, askerin savaş azmini kırdığını söyler. Bu konuları daha geniş bir şekilde “Kavgam” adlı kitabında anlatır. Hitler Yahudi karşıtı söylemlerle milyonlarca Alman vatandaşını peşine takmıştır.

Yahudilerin tam aksine Adolf Hitler; üstün ırk kimdir? Sorusuna “saf aryan ırkına mensup, sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz tenli, nordik (kuzeyli) Almanlardır” diyordu. Yahudiler için ise “alt ırk, düşük insan, muzır, zararlı ırk” oldukları için, yok edilmeleri gerektiğini söylüyordu. Ayrıca Yahudilerin kuzeyli Almanlara karışarak saf aryan kanını zehirlediğini iddia ediyordu.

Yahudiler, diğer insanlara Goyim: derler. On yıl boyunca İsrail’de hahambaşı olarak görev yapmış SHAS partisi kurucusu Ovadia Yosef, Goyim için “sadece Yahudilere hizmet için doğanlar “ tarifini yapar. Ovadia Yosef’e göre Goyim: “meğerki Yahudilere hizmet ediyor olsunlar, “yeryüzünde onlara yer olmayanlar” diye bir tanım getirir (Yazar Alev Alatlı/ 2018 Ağustos). Yani yaşama hakları yoktur.

Ovadia Yosef, Yahudi olmayanların “Goyim” (bir çeşit hizmet hayvanı) hükmünde olduğunu ve onlarla kurulacak her türlü ilişkinin de haram olduğunu belirtiyor. Bu kişinin kurduğu parti hemen her dönem İsrail’de hükümete ortak olan bir partidir.

"Yalnız Yahudiler insandır. Goyim (gayri Yahudiler, diğer milletler) hayvandır." (Talmud: Baba Batra 114b, Jebamot 61a, Keribot 6b ve 7a)
"Goyimin en iyisi bile öldürülmelidir." (Talmud:  Avodak Zara 26b, Tosefoth).

"Bir gayri Yahudi (Yahudi olmayan biri), Yahudi kızından istifade ederse, bir Yahudi kadınını baştan çıkartırsa bir Yahudi çocuğunu kirletirse, Yahudi umumi kadını ile temas edip kadına parasını vermezse cezaya çarptırılır. Eğer bir Yahudi umumi kadını kullanıp parasını vermemiş ise parası alınır ve değnekle dövülür, bir Yahudi kadınını baştan çıkardı ise ölünceye kadar taşlanır. Bir Yahudi kızını kirleten gayri Yahudi'nin başı yarım kesilir ve yavaş yavaş öldürülür. Bütün bunlar bilhassa gayri Yahudilerin (Yahudi olmayanların) önünde yapılmalı ki bunlara müthiş bir ibret olsun ve bizim dehşetimiz karşısında titresinler ve Yahudi’ye dokunmaya bir daha yeltenmesinler." (Talmud: Kethuboth 61b)

 Gazze’de soykırım yapan Siyonistler, “biz dinimizin emirlerine uyuyoruz” derken yukarıda saydıklarımıza ve saymaktan hicap duyduğumuz sahte ve sapkın sözüm ona dini metinlere itibar ettikleri açıktır.  

Üstün ırk zırvası yapan Hitler, Yahudilere göre bir nebze daha insaflı davranarak; “diğer halklar, üstün Germen ırkının koyduğu kurallarına riayet ederlerse; insan hak ve hürriyetlerinden istifade edebilirler” demiştir.

Dün Naziler bugün Siyonistler, ikisi de hastalıklı bir zihin yapısının esiridir. Yahudilerin ciddi bir bölümü (Bugün İsrail’i yöneten kadro buna dâhildir) yaptıklarını tahrif edilmiş dini kaynaklara dayandırırlar. Meselâ::kendi dinlerinden olmayan insanların kanlarından her sene en az bir damla içmek Yahudiler için vaciptir. “Et yiyin ve kan için. Yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını içeceksiniz. Sarhoş oluncaya kadar kan içeceksiniz.” (Tevrat; Hezekiel Böl. 39/18-20)

İsrail askerlerinin "savaşta Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edebileceği” şeklindeki açıklamaları ile tepki çeken Haham Eyal Karim, 2016'dan bu yana Tuğgeneral rütbesiyle İsrail ordusunda hahambaşı olarak görevine devam ediyor.

Eyal Karim, 2016 yılında "savaşta düşman kadınlarına tecavüz edilmesinin dinen uygun olup olmadığına" yönelik bir soruya karşılık, "İsrail askerlerinin Yahudi olmayan kadınlara tecavüz edebileceği" fetvasını vermişti.

Bu anlatılanları duyan herkesin sinirleri gerilip, aşırı derecede kızması doğaldır. Peki şu cinsi sapıklığa ne buyrulur.  “0 adam ki kız kardeşi ile beraber yatıp kendilerini cinsi zevklere bırakırlar ve kız kardeşi bundan şikâyet etmez bunda bir günah ve kabahat yoktur. Fakat hemşiresi şikâyette bulunursa bu işi tekrar etmemesi adama tebliğ edilir.” (Kethuboth Talmud Bab: 11) Talmud: Sözlü Tevrat, Tevrat’ın tefsiridir.

Batılıların Ortadoğu dedikleri yakın coğrafyamızda her an büyük bir savaşın çıkması için çaba gösteren Siyonistler, İpten kazıktan kurtulmuş, tam bir fitne merkezidir. ABD eski başkanı Donald Trump 3.dünya savaşının eşiğindeyiz demektedir. ABD’de Cumhuriyetçi valilerin yönettiği 25 eyalet Biden yönetimine karşı tavır almıştır. Bunun bir adım ötesi eyaletler arası iç savaştır ki dünyanın dengesi değişir. Öte yandan 7 Ekim gününden bu yana ABD ve Avrupa’nın desteği ile İsrail Gazze’de savaş suçu işliyor, soykırım yapıyor. Silah gücünü elinde bulunduran İsrail destekçilerine diğer ülkeler müdahale edemiyor, halk ABD ve Avrupa’da sokaklarda Filistin’e destek verirken İsrail’i telin ediyor (lanetliyor). Ama ülke yöneticileri halkın sesine kulak vermiyor.

Bu ahval ve şerait içinde (Bu durum ve şartlar içinde) Güney Afrika Cumhuriyetinin BM Uluslar arası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı soykırım davası mahkemece kabul edilmiş, İsrail’in davanın reddine ilişkin müracaatı kabul edilmemiştir.

Bu dava için İsrail’li hâkim Aharon Barak, 9 tedbir kararından ikisinde İsrail aleyhine oy vermiş, buna karşın Adalet Divanında 17 hâkimden biri olan Uganda’lı hâkim Julia Sebutinde her kararda Filistin aleyhine oy kullanmıştır. Ülkesi bu durumdan çok rahatsız olmuş, yetkililer bizim duruşumuzu aksettirmiyor beyanatı vermiştir.

. Bu davadan bir sonuç alınır mı? Her şeyden önce İsrail artık soykırım suçuyla yargılanıyor. Bu önemli bir adımdır. Bugüne kadar soykırım denince; akla Yahudiler gelirdi. Siyonistlerde dünyayı abartılı Holokost senaryoları ile uyutup mağduriyet şemsiyesi altında her haltı işliyorlardı. İşte bu istismar dönemi bitebilir. Destekçisi ülkeler de bu tarihi lekeyi (Gazze soykırımını) akılları varsa daha fazla taşımazlar.

Abartılı Holokost dedik, bunun sebebi rakamlar belgelere dayanmıyor. Çünkü belge yoktur. Belgelerin savaş bitmeden imha edildiği söylenir. Savaş sonrası galiplerin mahkemelerden karar çıkartması çok basittir. (Nürnberg mahkemesi 6 milyon Yahudi öldürüldü kararı vermiştir.) Milletvekili dostumuz Hüseyin Besli Akşam gazetesindeki köşesinde “araştırmalar göstermiştir ki; savaş boyunca ölen/öldürülen Yahudi sayısı bir milyon, bilemedin bir milyonun biraz üzerindeyken aynı savaşta 17 milyon Slav, 8 milyon Germen, yine milyonlarca Fransız, İngiliz, İtalyan, ölmüştür” .notunu düşer.