Hesap sahiplerinin büyük kısmının, banka hesaplarının bu şekilde kullanıldığından haberi bile yok. Kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişiler paranın izini kaybettirmek için başkalarının banka hesaplarını kullanarak, söz konusu paraları bankacılık sistemleri aracılığıyla Türkiye’ye transfer ediyorlardı. Bu yöntemle ciddi tutarlarda paraların sisteme sokulduğu belirtiliyor.

Başkalarının banka hesaplarını kiralıyorlar

Ekonomi Gazetesi’nden Vergi Uzmanı Abdullah Tolu’nun köşe yazısında yer alan habere göre, ayrıca, kayıt dışı çalışan şirketlerin kendi personeli, arkadaşları veya yakın çevresindeki kişiler adına bankalarda hesap açarak/açtırarak, kayıt dışı hasılatlarını bu hesaplar üzerinden tahsil ettiği, bu kapsamdaki ödemelerini de yine bu hesaplardan yapıyorlar. Bu şekilde, vergi mükellefiyetleri de bulunmayan bu kişilerin banka hesaplarına ciddi tutarlarda para giriş - çıkışları olabiliyor. Hesap sahiplerinin büyük kısmının, banka hesaplarının bu şekilde kullanıldığından haberi bile olmuyor. Banka hesaplarının kiralanması karşılığında da, hesap sahibi vatandaşlara her kullanım başına veya aylık olarak belli bir tutarda para ödeniyor.

lkşkl

Hesap sahiplerinin haberi bile olmuyor

Açılan bu hesaplara yüklü tutarlarda para girişleri yapılıyor, bu hesaplar aracılığıyla da farklı kişilere farklı tutarlar transfer ediliyor. Hesap sahiplerinin banka hesaplarının bu şekilde kullanıldığından haberi bile olmuyor. Genellikle öğrenciler, işsizler, ev hanımları, emekliler gibi dar gelirli vatandaşların banka hesapları kiralanmak suretiyle başkaları tarafından kullanılıyor.

Tüm para transferleri tek tek inceleniyor

Banka hesaplarını başkalarına kullandırdığı tespit edilen bu kişiler adına “komisyonculuk faaliyeti” yönünden vergi mükellefiyeti tesis ediliyor ve banka hesaplarındaki havale ve EFT başta olmak üzere tüm para transferleri tek tek inceleniyor.

Başkasının banka hesaplarını kullanmak suç ve cezası var

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a göre başkasının banka hesaplarını kullanmak suç. Hapis veya adli para cezası bulunmakta. Ancak banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar, bu durumu başlangıçta bankalara bildirdiği takdirde, bu suçu işlememiş sayılıyor ve herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmıyorlar. Banka hesapları başkalarına kullandırıldıktan sonra bu durumun bankalara bildirilmesi suçu ortadan kaldırmıyor.

oğpğp

Danıştay kararını verdi

Danıştay’ın konuya ilişkin görüşü ise nihayet netleşti. Danıştay, kendisine yansıyan bir olayla ilgili olarak verdiği kararda banka hesaplarının başkalarına kullandırılması işleminin ticari faaliyet, elde edilen kazancın ticari kazanç olarak kabul edilmesi ve vergilendirilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirdi.

Merkez Bankası'nın rezervleri arttı Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Söz konusu kararın özeti:

“Davacının banka hesaplarını başkalarına kullandırdığının kendi beyanıyla sabit olduğu, banka hesaplarında dava konusu 2015 yılında gerçekleşen para transferlerinin toplam tutarının 118.019.952,32 TL gibi yüksek bir tutar olduğu, anılan yılda herhangi bir mükellefiyet kaydı ve ticari faaliyetinin olmadığı, yüksek tutarda para alınan ve gönderilen şahısları tanımadığı, hesaplarını yanında çalıştığı kişiye ücretini artırması karşılığında ve arkadaşlık ilişkisinin gereği olarak kullandırdığı yönündeki beyanlarının iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması niteliğini taşıdığı, buna göre 213 sayılı Kanun'un 3’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ispat külfeti kendisine düşen davacının anılan durumu kanıtlayacak nitelikte herhangi bir bilgi veya belge sunamadığı da dikkate alındığında, banka hesaplarını komisyon karşılığında belgesiz ticarete aracılık etmek için süreklilik arz eden şekilde  başkalarına kullandırılması faaliyetinin ticari faaliyet olarak kabul edilmesi ve vergiye tabi tutulması gerekir.” (Danıştay 9. Dairesi’nin 15.11.2023 tarihli ve E.2022/224, K.2023/4598 sayılı Kararı).