TÜBİTAK tarafından 1001 Projesi çerçevesinde destek alan çalışmaya dair açıklamada bulunan Proje Yürütücüsü Dr. Özhan Sağlık, zaman içerisinde yaşanan teknolojik değişimler sonrasında bir belgenin üretildiği dönemdeki özniteliklerinin ve diğer belgelerle ilişkisini gösteren arşivsel bağının korunması için yöntemler geliştireceklerini vurguladı.
Bu araştırmayla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde güvenilirlik çalışmalarına katkıda bulunacaklarını belirten Dr. Özhan Sağlık; “Proje sonucunda bir hak, yetki veya yükümlülük içererek delil değerine sahip olan, Türkiye’nin geçmişine dair önemli bilgiler içererek Türk milletinin devamlılığını sağlayan elektronik belgelerin geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması için gerekli olan şartlara ilişkin bir yol haritası sunacağız. Projede kamu kurum ve kuruluşlarının fonksiyonları neticesinde oluşan ve arşivlik değere sahip olan video ve fotoğraf gibi görsel-işitsel malzemeler, e-postalar, web siteleri, sosyal medya kayıtları ve veri tabanlarının güvenilirliğinin korunması için hangi kriterlerin benimsenebileceğini analiz edeceğiz. Bununla birlikte, bu belgelerin güvenilirliğinin korunmasında düzenleyici ve yönlendirici kurumların rollerini inceleyeceğiz. Üç yıl sürecek olan proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli saha araştırmaları yapacağız” dedi.

Dr. Özhan Sağlık, proje ekibinde Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Nevzat Özel, Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Bahattin Yalçınkaya, Dr. Öğr. Ü. Varol Saydam ve Araştırma Görevlisi Dr. Muhammet Emin Gedikli ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden Dr. Öğr. Ü. Levent Kutlutürk’ün yer alacağını belirtti.

Bursa'da trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı Bursa'da trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı

Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci’nin danışmanlığını yapacağı projede Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde yüksek lisans ve doktora yapan bursiyerlerin de yer alacağı açıklandı.