banner5

banner4

Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı

Kurban Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda alınan kararlar açıklandı.

MUĞLA 24.07.2020, 13:11
Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları açıklandı
banner11

Kurban Bayramı’nda ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurbanlarını kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesim yerlerini ve gerekli usul ve esasları belirlemek amacıyla Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’ gereği Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan’ın Başkanlığında ‘Muğla Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu’ toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla İl Müftülüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şube temsilciliği yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası büyükbaş hayvan kesim ücreti 385, küçükbaş hayvan kesimi ise 100 TL olarak belirlendi.

Toplantıda ayrıca kurban satış yerleri, kesim yerleri, Kovid-19 salgınını önleme tedbirlerinden oluşan kararlar alındı.

Kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili olarak alınan kararlar şu şekilde; "Kurban satış yeri olarak; 2020 yılında ilçe kurban kesim komisyonu kararları doğrultusunda hayvan satış yerleri belirlenmesi ve belirlenen yerlerde kurbanlık hayvanların satılmasına, bu mekanların insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek etrafı branda ile çevrili üstü kapalı, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde hazırlanmasın İlçe kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen görevlilerden oluşacak ‘Kurban Kontrol ve Denetim Birimi’nin kurban satış yerlerinin denetleyerek uygunluğunun kontrol edilmesine, kurban kesim yeri olarak; Tüm ilçelerde Belediye Mezbahalarında ve kurban kesim komisyonlarının belirlediği kurban kesim yerlerinde kesimlerin yapılmasına, Kurban öncesi kesim yerlerinin komisyonca gerekli denetimin yapılmasına, kesim yerinin dezenfekte edilebilir, zeminde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan, dini ve hijyenik şartlara uygun ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesine, İlçe Kurban Komisyonlarınca belirlenen Kurban kesim alanları dışında, izin verilmeyen alanlarda kurban kesilmesi ya da çevreyi kirletecek şekilde her türlü atığı kontrolsüz olarak bırakanlara kolluk kuvveti ve zabıta birimlerince gerekli uyarın yapılarak, aksi yönde hareket edenler tutanakla, kamera veya fotoğrafla tespit edilerek 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı uygulanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilmesine, Mevsim itibariyle; İlçe Komisyonlarınca belirlenen kurban kesim yerlerinin kapalı hale getirilmesi, gerekli alt ve üst yapının belediyece sağlanması, kesim yerlerine yeterli su bağlanması, hayvanların derilerinin yüzülmesi ve etlerin parçalanması esnasında kurbanlardan çıkan atıkların toplanması için kafi miktarda çöp bidonunun belediyelerce temin edilmesine, kesim yerlerinde görev yapmak üzere; Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Veteriner Hekimlerden kesim günleri için görevlendirilme sağlanması, yeteri derecede Veteriner Hekim yok ise Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordineli çalışarak Veteriner Hekim görevlendirilmesi sağlanması, ayrıca belediye başkanlığı tarafından kesim sırasında çizme ve önlük giyerek ve her yıl Kurban Bayramından önce hijyen eğitimi almış kasaplardan yeterli sayıda kesim elamanı görevlendirilmesine, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına ve sağlık şartlarına uymak suretiyle, mezbahane ile kurban kesim yerlerinde kurban kesilmesine, özel bahçesinde veya kurban kesmeye uygun mülkünde kurban kesmek isteyenlerin dışında kesim yapacakların Belediyelerce belirlenen toplu kesim yerlerine yönlendirilmesine ve bu konuda gerekli bilgilendirme yapılmasına, bunun dışında park meydan, cadde sokak vs. umuma açık ve kurban kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmaması için büyükşehir belediye ve İlçe Belediye Zabıtasınca ve yetkili Kamu Personellerince gerekli uyarıların yapılması, ihtiyaç halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca koordineli çalışılması, gerekli kontrol yapılarak belediyece halkın uyarılması, ayrıca bu konunun İl/İlçe Müftülüğünce yapılan vaaz ve okunan hutbelerde halka duyurulmasına, İlçe Müftülükleri tarafından kurban kesim yerlerinde Bayram süresince yeteri kadar din görevlisi görevlendirilmesine, görevli imamların bayram namazını müteakiben mezbahalara intikalinin sağlanmasına, ilçe belediye başkanlıklarınca kesim yerleri için periyodik olarak sürekli çöp kamyonunun temizliği sağlayacak bir ekip ile birlikte dolaştırılması; kurbanlık hayvanların zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde muhafaza edilip nakilleri sırasında yeteri kadar tecrübeli eleman bulundurulması, satış yerlerinin temizlenmesi ve oluşan atıkların alınması işleminin günlük olarak muntazaman yapılması ve toplanan atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesine” oluştu.

"Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alındı"

Komisyon toplantısında Kovid-19 salgınını önlemek için de tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında, “Kesim yerlerinde Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanmasına, kurban satış ve kesim yerlerinde Kovid-19 salgını sebebiyle komisyonlar İl/İlçe Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınmasına, kurban satış ve kesim yerlerinde Kovid-19 salgını sebebi ile maske kullanılması, fiziki mesafe kuralına uyulmasına, belediyelere ait Kurban satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulmasına ve maskesi olmayanlara maske dağıtılmasının Belediyelerce sağlanmasına, Özel sektöre ait Kurban satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulmasına ve maskesi olmayanlara maske dağıtılmasının Özel sektör yetkililerince sağlanmasına, hayvan satış alanında 8 metrekareye 1 kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişinin sağlanmasına, kurban satış yerlerinin giriş kapılarına ve uygun yerlerine Kovid-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların Sağlık Müdürlükleri ve Belediyelerce asılmasına, belediyelere ait hayvan satış ve kesim alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanların alınmamasına ve bu mekanların girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38 derece üzerinde olanların girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin Belediyelerce sağlanmasına, özel sektöre ait Hayvan satış ve kesim alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanların alınmamasına ve bu mekanların girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38 derece üzerinde olanların girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin Özel sektör yetkililerince sağlanmasına, Belediyelerce gerekli denetimlerin yapılmasına, müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları, tokalaşmanın olmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, sık sık ellerin dezenfekte edilmesi için belediyeler tarafından uyarıların yapılmasına” karar verildi.

Toplantıda alınan diğer kararlar ise şu şekilde oluştu; "Kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan; yavrulu olanların kesilmemesi, kurban kesim yerlerine incitmeden getirilmesi, kurbanlık hayvanlarda kurban olup olmayacağı şüpheli olanların durumu için İl Müftülüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden bilgi alınması, kesimin keskin bıçakla yapılması yönünde İl Müftülüğünce yapılan vaaz ve okunan hutbelerde halkın uyarılmasına, vekaletle Kurban organizasyonu konusunda müftülüklerce bilgilendirme yapılmasına, kurban olarak satın alınacak hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği konusunda hatırlatmaların komisyon üyesi kurumlar tarafından yapılmasına, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, devamlı aç ve susuz bırakmak, kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücuduna müdahalede bulunmak, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yasak olduğundan Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından halka duyuruda bulunulması ve İl/İlçe Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde vatandaşların bu konuda uyarılmasına, kurban edilecek küçük ve büyükbaş hayvanların kulak küpe ve pasaportlarının Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce kontrol edilip kurbanlık hayvan seçiminde kulak küpe ve pasaportları bulunan hayvanları almaları yönünde halka duyurulmasına ve uygulama anında uyarılmasına, kesilen hayvanların küpeleri, kesimde görevliler tarafından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ulaştırmak üzere muhafaza edilmesine, kurbanı kendi kesen vatandaşların da kulak küpelerini Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ulaştırmasına, bu konunun Belediye Başkanlığınca duyuru yapılmasına ve İl/İlçe Müftülüğü tarafından Cuma ve Bayram hutbelerinde cemaate duyurulmasına, belediye Mezbahalarında kesilen kurbanlardan, kamu hizmeti düşünülerek kesim ücreti hariç ücret alınmamasına, makbuz karşılığı alınan kurban kesim ücretlerinin, İlçe Kurban Komisyonunun belirleyeceği oranda görevli kasaplara ve ilgili kamu çalışanlarına taksim edilmesine, kesim ücreti makbuzunun İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca bastırılmasına, ilçelerde bulunan mezbahalar büyükşehir belediyesine bağlı olduğundan fiyatların ilçe komisyonlarınca aynı tutulmasına, büyükbaş hayvanların bölgelerdeki teknik ve sıhhi imkânsızlıklar nedeniyle sadece mezbahanelerde kesilmesi için yönlendirilmesine, yönetmelik gereği Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan Kurban Rehberi’nin ilgili Kurum ve Kuruluşlarca internet web sayfalarında yayımlanmasına, ilçe müftülükleri tarafından hazırlanan ‘İdeal Bir Kurban Nasıl Kesilmelidir’ bilgi notunun kurban kesecek kasaplara ulaştırılmasına, bayram süresince Kurban satış ve kesim yerlerinde sağlık yönünden doğabilecek aksaklıklar için İl Sağlık Müdürlüğü’nce ve asayişin sağlanması bakımından İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerekli tedbirin alınmasına, kurban ile ilgili bilgi almak isteyenlerin Belediye Zabıta hattı 153 numaralı ve Çağrı merkezi 444 48 01 no’lu hattını aramaları ile ilgili Belediye Başkanlığınca ve İl/İlçe Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde halka duyurulmasına karar verildi."

Yorumlar (0)
banner26
19°
açık
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:23
Güneş 06:01
Öğle 13:14
İkindi 17:05
Akşam 20:17
Yatsı 21:49
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25