Merkez Bankası'nın rezervleri arttı Merkez Bankası'nın rezervleri arttı

Çalışma saatlerinin 45 günden 40 güne düşürüleceği iddiaları uzun süredir tartışılıyor. Çalışma saatleri düşecek mi sorusunun yanıtı milyonlarca işçi ve işveren tarafından araştırılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatleri ve ücretleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki; çalışma saatleri düşecek mi, özel sektör mesai saatleri kısalacak mı, günde kaç saat mesai olacak?

“GÜVENLİĞİNİ KORUYACAK TEDBİRLERİ HASSASİYETLE UYGULAMAKTAYIZ”

"İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreninde konuşan Bakan Işıkhan'dan konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Işıkhan, "Bakanlık olarak bir taraftan ülkemizin büyümesine ve istihdamının artmasına katkı sağlarken diğer yandan da çalışanlarımızın refahını arttıracak ve güvenliğini koruyacak tedbirleri hassasiyetle uygulamaktayız" dedi.

"Bu bağlamda çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan şunları kaydetti: "Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir."

Bakan Işıkhan, çalışma saatlerinin kısalacağına ilişkin tartışmalarla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Işıkhan, "Bakanlık tarafından bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın" demişti.

Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlenmiştir. 2003 tarihli, hala yürürlükte olan İş Yasası'na göre de Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabilir.