Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 'Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe' başlıklı 9'uncu maddesi gereğince kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlıyor.

BUÜ’nün standına ziyaretçi akını BUÜ’nün standına ziyaretçi akını