Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini yarın kamuoyuyla paylaşacak. Paketin ayrıntıları da belli olmaya başladı. İsrafı önlemeyen bürokrata, disiplin ve görevi ihmalden yaptırım uygulanacak. Yarın açıklanacak tasarruf ve verimlilik paketinde kamu yöneticilerinin uyacağı kurallar tek tek sayılacak. Tasarruf edilecek alanlar belirlenirken harcamalarda yüzde 10’dan fazla kesintiye gidilecek.

Türkiye Gazetesi Yücel Kayaoğlu'nun haberinde göre; Yeni pakette sadece tasarruf tedbirleri değil, kamu kurumlarının harcamalarının nasıl verimli hâle geleceğine yönelik tedbirler de yer alacak. Edinilen bilgilere göre, kamudaki tüm harcamalar kalem kalem çıkarılarak, tasarruf edilecek alanlar belirlendi. Kırtasiye giderlerinden, yeni taşıt ve bina alımı veya kiralanmasına, demirbaş harcamalarından temsil-ağırlama giderlerine, enerji ve su giderlerinden hizmet içi eğitim harcamalarına kadar her alanda yüzde 10’dan fazla kesintiye gidilecek. Yatırım ödeneklerinden ise yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Bu kesintilerle yılın ikinci yarısında 100 milyar liradan fazla tasarruf edileceği belirtildi.

Balıkesir için korkutan deprem uyarısı! Ahmet Ercan: 10 yıl içinde olabilir Balıkesir için korkutan deprem uyarısı! Ahmet Ercan: 10 yıl içinde olabilir

TARIM ETKİLENMEYECEK

Tasarruf tedbirlerinden tarımsal desteklemeler, sulama ve enerji yatırımları ile deprem bölgesine yapılacak yatırımlar etkilenmeyecek. Tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığına ilişkin bir takip sistemi de kurulacak. Kamu yöneticileri, belli aralıklarla harcamaları ile ilgili ve tasarruf kalemlerine yönelik rapor tutacak ve bu rapor Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına sunulacak. Kurulacak takip sistemi ile kim ne kadar tasarruf etmiş, kim kuralları delmiş tespit edilecek.

UYMAYANA YAPTIRIM

Tasarruf kurallarına uymayan kamu yöneticilerine bir yaptırım uygulanması da söz konusu olacak. Bu yaptırımların idari nitelikte olacağı, kurallara uymayan kamu yöneticilerine disiplin soruşturması veya görevi ihmal suçuna benzer bir yaptırımın gündeme geleceği kaydediliyor.

Açıklanacak yeni tasarruf ve verimlilik paketinin uygulanması konusunda iki ayrı yol izlenecek. Bazı tedbirler idari düzenlemelerle uygulamaya konulacak. Yasa değişikliği gerektiren adımlar konusunda ise TBMM devreye girecek. Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler hızla Meclis’e sevk edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi