Resmi Gazete'de yayımlanan İsveç'in NATO'ya katılım protokolü,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak onaylandı. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, 25 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

3 madde olarak yayınlanan kanunda, "1. 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel'de imzalanan 'Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuştur. 2. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 3. Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür" belirtildi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından protokolün Resmi Gazete'de yayınlanmasına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır.