Sigaraya dev zam yolda... Sigaraya dev zam yolda...

Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı ile İl Bilge Hatun Vakfı kuruldu. Vakfın amacı, "Sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal koruma, sağlık ve sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir" şeklinde tanımlanırken vakfedenlerin Devlet Bahçeli, İsmail Faruk Aksu, Erkan Haberal, Ali Uçak, Hüseyin Akgül ve Fatih Çetinkaya olduğu ve vakfın mal varlığı ise 500 bin Türk Lirası olarak açıklandı. Yayımlanan ilanda vakfın sona ermesi halinde mal varlığının Devlet Bahçeli Vakfı'na devredileceği belirtildi.