banner88

banner4

banner89

banner86

banner102

Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Erzincan İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantıları Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında gerçekleşti. Köylerde yapımı devam eden yatırımların yanı sıra, içme suyu, kanalizasyon, yol ve düzenleme çalışmalarının görüşüldüğü toplantılar 5 gün sürdü.

ERZİNCAN 12.08.2020, 13:07
Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
banner11

Toplantılarda alınan kararlar şöyle; Refahiye İlçesi Kemaliye Mahallesi, 2 ada 12 parselde kayıtlı bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait taşınmaz üzerindeki hayırsever Av. Mehmet Yavuz tarafından yaptırılan Av. Mehmet Yavuz Kültür Merkezinin, daha önce Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksek Okuluna yapılan tahsisinin kaldırılarak Taziye Evi ve Kültür Merkezi olarak kullanılmak üzere Refahiye Belediye Başkanlığına 25 yıl süre ile tahsis edilmesine.

Kemah İlçesi Camiişerif Mahallesi 202 ada, 2 parsel no’lu 4.6444 m yüzölçümlü, Maliye Hazinesi ile ortaklı taşınmazın İl Özel İdaresine ait 2.322 m kısmının Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı adına 25 yıl süre ile tahsis edilmesine.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İnönü Mahallesi 17.Sokak, No:3’te bulunan 535 ada, 20 parsel, 1.025,00 m2 yüzölçümlü iki katlı kargir binanın (Eski Özel İdare Hizmet Binası ve Misafirhanesi) satışının yapılması için İl Encümenine yetki verilmesine.

Ergan Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Kapsamında kalan ve İl Özel İdaresi tasarrufunda bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi içerisindeki Günübirlik tesislerin (Göl Kafe, Göl Büfe ve Mor Kafe) kiraya verilmesi için İl Encümenine yetki verilmesi ile ilgili talebin reddine, bahse konu tesislerin İl Özel İdaresi tarafından aynı şekli ile çalıştırılmasına.

Kemah İlçesi Göğüsbağı Mahallesi 157 ada, 24 parsel, 3.270,25 m yüzölçümlü taşınmazın İl Özel İdaresine ait 2.856,00 m’lik kısmının üzerine kapalı spor salonu yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü adına tahsisi ile 152 ada, 25 parsel, 2.648,49 m yüzölçümlü taşınmazın İl Özel İdaresine ait 2.313,00 m’lik kısmının Milli Eğitim Bakanlığı (İmam Hatip Lisesi yapımı) adına 25 yıl süre ile tahsis edilmesine.

Refahiye İlçesi Çıragediği Köyü 101 ada, 1 parselde bulunan içme suyu membasının, Erzincan İliç İlçesi Tabanlı Köyüne götürmek amaçlı içme suyu tahsisinin yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine.

Çayırlı İlçesi Büyükgelengeç Köyünde devam etmekte olan kanalizasyon işinde eksik kalan 450 metrelik kısmının tamamlanabilmesi için 45.000,00 TL.ye ihtiyaç olduğu, söz konusu ödeneğin Çayırlı İlçesi İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programından kesilerek bahse konu iş için kullanılmak üzere Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına gönderilmesine.

İl Özel İdaresi Memur Norm Kadro listesinde boş olan, 1 adet 3.derece Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek, yerine ihtiyaca binaen 1 adet 5.derece Şoför kadrosunun ihdas edilmesine.

İlimiz ve İlçelerindeki İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı kapsamında biten işlerin, ihale aşamasında olan ve ihale süreci bitmiş olup ta yapılacak işlerin İl Özel İdaresi Yatırımcı Müdürlükleri tarafından rapor halinde İl Genel Meclisine bilgi verilmesine.

İliç İlçesi İslamköy Köyünde köy katkılı olarak yapımı devam eden sosyal tesis inşaatının tamamlanabilmesi için 20.000,00 TL. ödeneğin İliç İlçesi Köyler Hizmet Götürüme Birliği hesaplarına gönderilmesine.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin tesislerinden İl Özel İdaresine aktarılan malzemelerden 1 adet Çamaşır Yıkama Makinesi ile 1 adet Çamaşır Kurutma Makinesinin Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’ne 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.maddesi gereğince bedelsiz olarak devir edilmesine.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin tesislerinden İl Özel İdaresine aktarılan malzemelerden 1 adet Mobilya Tezgahı, 4 adet Dosya Dolabı, 10 adet Yangın Söndürme Tüpü, 2 adet Bar Sandalyesi, 22 adet Sandalye, 10 adet Masa, 4 adet Yemek Masası, 8 adet Klozet, 8 adet Lavabo, 6 adet Pisuar, 14 adet Klima, 28 adet Peteğin Kargın Belediye Başkanlığı’na 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.maddesi gereğince bedelsiz olarak devir edilmesine.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin tesislerinden İl Özel İdaresine aktarılan malzemelerden 4 adet Klimanın Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’na 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.maddesi gereğince bedelsiz olarak devir edilmesine.

İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programında yer alan İlimiz Tercan İlçesi Edebük Köyü köy konağı onarımı için tahsis edilen 10.000,00 TL ödeneğin, aynı köyün cami onarımı yapımında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına.

İliç İlçesi Çöpler Köyü 107 ada, 106 ve 115 parsel numaralı Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırları dışında yer alan taşınmazların yaklaşık 11,7 ha’lık kısmında Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından 75 tonluk Yer Altı Patlayıcı Depolama Alanı Amaçlı hazırlanan Uygulama İmar Planının onaylanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine.

Üzümlü İlçesi Bayırbağ Köyü Çamlık Mevki altında bulunan Pahnik Çayın’ın üzerine bir köprü yapılması ve yayla yolunda yapılan ve tamamlanamayan kısmın çalışmalara devam edilerek tamamlanması, Bayırbağ Köyü Boztepe mevkiinde bulunan meradaki hayvanların içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için söz konusu yere borularla su getirilmesi, Çadırtepe Köyüne 1000 metre sulama kanalı yapılması işinin İl Özel İdaresi 2020 yatırım programına alınarak yapılması işlerinin İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programı hazırlanırken tekrar değerlendirilmesine.

Kemah İlçesi Doğanköy Köyü, Yeniköy Mevkiindeki susuz tarla vasıflı 2.840,58 m2 yüzölçümlü 107 ada, 81, 82, 83, 84 ve 85 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Konut Amaçlı İlave İmar Planı olarak hazırlanan imar planlarının onaylanması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine.

Kemah İlçesi Doğanköy Köyü sulama göleti onarımı için ayrılan 35.000,00 TL.nin işin yapılması noktasında yetersiz olduğundan, Kemah İlçesi Sarıyazı Köyü içme suyu işinde kullanılmak üzere 10.000,00 TL, Alp Köyü sulama kanallarının bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere 10.000,00 TL, Konuksever Köyü sulama drenajları ve su toplama işlerinde kullanılmak üzere 15.000,00 TL. olarak tahsis değişikliği yapılmasına.

2019-2020 Yıllarında satışı yapılan Merkez Pınarönü, Gölpınar ve Binkoç Köylerinde toplam kaç adet arsa satışının yapıldığı, satıştan ne kadar gelir elde edildiği, elde edilen gelirden Kurum hesabına ne kadar para girişi olduğu ve bu paranın nerelerde harcanıldığı ile ilgili olarak İl Özel İdaresinden bilgi istenilmesine ve İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına.

Merkez İlçeye bağlı köylerimizin yayla yollarının İl Özel İdaresine ait iş makineleri tarafından açılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine.

Otlukbeli İlçe merkezinde bulunan sulama kanallarının bakım ve onarımlarının tespit edilerek gereğini yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine, oy birliğiyle karar verildi.

Yorumlar (0)
banner113
banner116
20
açık
Namaz Vakti 22 Haziran 2021
İmsak 03:31
Güneş 05:28
Öğle 13:11
İkindi 17:09
Akşam 20:44
Yatsı 22:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30