Çevresel sorunları en aza indirerek Bursa’nın daha sağlıklı bir geleceğe taşınmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevreye yönelik çalışmaları ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan iş birliği toplantılarının yeni gündemi ‘gürültü’ oldu. Encümen Salonu’ndaki toplantıya 17 ilçe belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden müdür ve teknik personel düzeyinde katılım sağlandı.

A W240422 02

Çevresel gürültü şikâyetlerinin önlenmesi ve çevresel gürültünün kontrol altına alınması hedefiyle düzenlenen toplantıda, uygulama birliğinin sağlanması, yaşanan sorunlar ve mevzuat uygulamaları konusunda görüş ve öneriler paylaşıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından kentin akustik konforunun artırılmasına yönelik çalışmalar devam edecek.

Bursa'da Demetevler Mahallesi Tapu Teslim Töreni Bursa'da Demetevler Mahallesi Tapu Teslim Töreni

A W240422 01
Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, ulaşım, şantiye faaliyetleri, atölye, imalathane, iş yerleri ve benzeri faaliyetlerden kaynaklanan çevresel gürültü ve titreşim insanlarda ruhi ve fiziki rahatsızlıklara yol açıyor. Bunu önlemek ve kontrol altına almak hedefiyle Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği yürürlüğe girdi.