banner5

banner4

Nesibe Aydın Okulları, YKS’yi değerlendirdi

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, üniversite giriş sınavının ilk oturumu olan ve ülke genelinde 2 milyon 433 bin 219 adayın başvurduğu TYT hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA 27.06.2020, 16:58
Nesibe Aydın Okulları, YKS’yi değerlendirdi
banner11

Covid-19 sürecinde dair çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden tüm adaylara, “Geçmiş olsun” dileyen uzmanlar, yarın gerçekleştirilecek AYT içinse adaylara başarılar diledi.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 2020 TYT’de, sözel alanda, okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların; sayısal alanda ise işleme dayalı, uğraştırıcı, okuduğunu anlamaya yönelik ve uzun sorular; geometri alanında ise yeni nesil soruların ağırlıklı olduğunu belirtti. Bu nedenle uzmanlar, kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olduğu görüşünde birleşti.

Uzmanlar, 2020 TYT’nin, bilginin yanı sıra okuduğunu anlama, yorum yapabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, çıkarımda bulunabilme ve işlem yaparak çözebilme becerilerini ölçen sorulardan oluştuğu görüldüğü konusunda fikir birliğine vardı.

Sınavdan sonra öğrencilerin ilk yorumlarına göre 2020 TYT, geçen sene ile benzer zorlukta olduğuna değinen uzmanlar, Türkçe’nin biraz daha zor olduğunu da iletti. Bu durumda 2020 TYT’de Türkçe’nin belirleyici olduğu gözlendiği anlaşıldı.

Uzmanlar ayrıca şu görüşlere yer verdi:

“Türkçede anlam, Matematikte problem sorularının zaman aldığı tespit edilmiştir. Sözelde Tarih, Fen alanında ise Fizik dersi belirleyici olmuştur. Fen derslerinde soruların, dikkat isteyen ve çeldirici şıklardan oluştuğu belirtilmiştir. Önceki yıllarda, TYT’de genelde süre problemi yaşanıyordu, ancak, 2020 TYT’de süre uzatıldığı için , Türkiye genelinde zaman anlamında bir sıkıntı yaşanmamıştır.”

2020 TYT sınavında Matematik sorularında müfredat dışı soru olmayıp, beklenen konulardan geldiğini belirten uzmanlar tarafından, “Sorular bilgiyi yorumlama, analiz, mantıksal çıkarımlara dayalı sorulardan oluşmuştur. Sorular uzun metinli olup okuduğunu anlama ve denklem kurma yeteneğini ölçen tarzdadır. Soru tipi ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşmiştir. Geometri sorularında ise, yeni nesil sorulara yer verilmiş ve bu sorular açık, anlaşılır, temel geometrik kavramlara hakim olan öğrencilerin zorlanmayacağı türdendir. Öğrencilerden alınan dönütler doğrultusunda fonksiyon, küme ve kombinasyon sorularının belirleyici olacağı düşünülmektedir. Genel olarak bu yılki TYT sınavının zorluk düzeyinin geçen yılki TYT sınavının zorluk düzeyine yakın olduğu gözlemlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

2020 TYT Fizik soruları beklendiği gibi 9 ve 10. sınıf Fizik dersi müfredatından seçildiğini belirten uzmanlar, “Soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Doğrusal Hareket, İş-Enerji, Isı-Sıcaklık-Genleşme ve Elektrostatik) soru yer alamamıştır. Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir” diye ifade edildi.

2020 TYT sınavında çıkan sorular, 9 ve 10. sınıfların MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlandığının altı çizilen açıklamalarda uzmanlar, “2019 TYT sınavına göre zorluk derecesi benzer olan bir sınavdır. Soru sayısı az olduğundan sınavda tüm konuları kapsayan soru sorulmamıştır. Sorularda bilimsel bir hata olmadığı gözlenmiştir. 2020 TYT sınavının biyoloji sorularının öğrencilerimiz tarafından rahatlıkla çözüldüğü tespit edilmiştir. TM öğrencileri zaman sıkıntısı olmadığı için tüm biyoloji sorularını görme fırsatı bulmuşlardır. Hem MF hem TM öğrencileri sınav sorularının genel olarak çalışırken çözdüklerinden daha kolay olduğunu ifade etmişlerdir. Sınav, 9 ve 10.sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur. 9 ve 10. Sınıf müfredatının her ünitesinden bir soru sorulmuştur. Sınav klasik soru tiplerini içermekte olup EBA ve MEB kazanım testlerinde yer yer kullanılan yeni nesil soru tipleri bu sınavda yer almamıştır. Geçen seneye göre soruların zorluk derecelerinin benzer olduğu tespit edilmiştir” şeklinde açıkladı.

Dil bilgisi sorularının, adayları çok zorlamadığını belirten uzmanlar, “Anlatım bozukluğu, ses olayları ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların, birkaç orta düzey soru dışında üst düzey zorlukta olduğu saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin biraz üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktayız. Bu yıl sınavda çıkan 5 tarih sorusundan ikisi yoruma dayalıydı, bir soru bilgiye dayalı yorum sorusuydu. İnkılap Tarihi ile ilgili gelen Lozan Barış Antlaşması ve mitingler soruları doğrudan bilgi sorularıydı. Bu anlamda İnkılap Tarihinde olay sıralamasının önemi ortaya çıkmıştır. Sosyal Bilimler içerisinde tarih sorularının öğrencileri diğer branşlara ve önceki yıllara göre zorladığı görülmüştür. Bu nedenle sınavda belirleyici rol oynayacağı kanaatindeyiz. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan TYT’de Coğrafya alanındaki sorular, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerilerini ölçmeye dayalı, bilgi ağırlıklı sorular olmuştur. Konuları ezberlemek yerine harita okuma, grafik yorumlama becerisine sahip adayların 2020 TYT sınavında zorlanmadıkları tespit edilmiştir. Coğrafya sınavında 9 ve 10. Sınıf müfredatına bağlı kalınmıştır. Soruların yüzde 60’lık bölümü 10. Sınıf müfredatından, kalan yüzde 40’lık kısmı ise 9. Sınıf müfredatından sorulmuştur. Son birkaç yıldır olduğu gibi Dünyanın Şekli ve Hareketleri, Coğrafi Konum, Harita Bilgisi konularından soru sorulmamıştır. 2019 TYT sınavına göre bu yıl Coğrafya bölümü daha net, anlaşılır ve bilgiyi kullanmaya yönelik sorular içermiştir. Bu yıl sosyal bölüm içinde Coğrafyanın zorluk derecesi orta seviyede olmuş, özellikle MEB Kazanım testlerinde sorulan sorulara benzer nitelikte sorulardan oluştuğu görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Felsefe bölümünden gelen sorularla ilgili de açıklamalarda bulunan uzmanlar şu ifadelere yer verdi:

“2020 TYT Felsefe sorularının, bu yıl ilk kez sınav müfredatına dâhil edilen 11. Sınıf konularından oluştuğu görülmüştür. Sınavda yer alan sorular müfredata uygundur. Felsefe tarihinde yer alan filozofların görüşlerinin metin analizlerinin yapılmasıyla çözülebilecek nitelikteki soruların öne çıktığı görülmüştür. Sınav soruları, geçen yıldan farklı bir müfredat içermesi bakımından karşılaştırmaya uygun olmasa da, zorluk derecesi açısından önceki yıllardan biraz daha kolay olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, filozoflardan alıntılanan orijinal metinlerin analizine dayanan iki soruda güçlü çeldirici olması nedeniyle, öğrenciler zorlanmış olabilir. 11. Sınıf müfredatında yer alan beş ünitenin her birinden bir soru sorulmuştur. Soruların çözülebilmesi, temel bilgi, bilgiyi yorumlama ve filozof görüşlerinin felsefi analizini yapabilme gücü gerektirmektedir. Sınav soruları MEB tekrar ve kazanım testleriyle benzerlik göstermemekte ve ‘yeni nesil’ soru içermemektedir.”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki soruların geçen yıla oranla paragraf ağırlıklı olup öğrencileri düşünmeye sevk ettiğini belirten uzmanlar, “Geçen yıla oranla paragraf ağırlıklı olup öğrencinin düşünmesi amaçlanmıştır. Karşılaştırma yapılması istenerek sonuca gidilmesi sağlanmış ve bu şekilde öğrencinin yorum yapması istenmiştir. Bunun yanı sıra bilgi içeren sorulara yer verilmemiştir. MSÜ 2020’ye göre bilgi sorusu yerine okuduğunu anlama ve düşünme soruları yer almış, bu şekilde de öğrencinin muhakeme yeteneği değerlendirilmiştir. Öğrenciler; sorularda, Hz. Muhammed’in özellikleri ve asabiyet kavramı, Kur’an-ı Kerim ve özellikleri, temek hak ve özgürlükler açısından mahremiyet ihlali gibi konuların ele alındığını belirtmişlerdir. Bu konulardan özellikle Kur’an-ı Kerim ve özellikleri konusu, öğrencileri biraz zorlamış ama öğrenciler, genel anlamda kolay bir sınav olduğunu ifade etmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Adaylara TYT sonrası girecekleri AYT için de uyarılarda bulunan uzmanlar, “Sevgili öğrenciler, TYT, eğrisiyle doğrusuyla geldi ve geçti. Sınavı, beklentisinin altında geçen öğrencinin sınavın yasını tutmasının kendisine bir faydası olmayacağından üzülmemesi, sınavı iyi geçenin de mutluluktan rehavete kapılmaması gerekir. Şimdi sıra, yarın gireceğiniz AYT’ye odaklanma zamanı. Asıl belirleyici olanın yüzde 60 etkiye sahip AYT olduğunu unutmayınız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner26
23°
açık
Namaz Vakti 10 Temmuz 2020
İmsak 03:44
Güneş 05:37
Öğle 13:14
İkindi 17:11
Akşam 20:42
Yatsı 22:26
Günün Karikatürü Tümü
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 31 54
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 31 52
6. Alanyaspor 31 51
7. Fenerbahçe 31 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Göztepe 31 39
10. Antalyaspor 31 38
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 31 33
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 31 26
Takımlar O P
1. Hatayspor 32 60
2. Erzurum BB 32 56
3. Adana Demirspor 32 55
4. Bursaspor 32 55
5. Akhisar Bld.Spor 32 54
6. Fatih Karagümrük 32 53
7. Altay 32 51
8. Ümraniye 32 44
9. Keçiörengücü 32 44
10. Giresunspor 32 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. İstanbulspor 32 37
13. Balıkesirspor 32 35
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 32 30
16. Osmanlıspor 32 27
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 32 12
Takımlar O P
1. Liverpool 34 92
2. Man City 34 69
3. Chelsea 34 60
4. Leicester City 34 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 34 52
7. Sheffield United 34 51
8. Arsenal 34 50
9. Tottenham 34 49
10. Burnley 34 49
11. Everton 34 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 34 43
14. Crystal Palace 34 42
15. Brighton 34 36
16. West Ham 34 31
17. Watford 34 31
18. Bournemouth 34 28
19. Aston Villa 34 27
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 77
2. Barcelona 35 76
3. Atletico Madrid 35 63
4. Sevilla 35 63
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Real Sociedad 34 51
8. Valencia 35 50
9. Athletic Bilbao 35 48
10. Granada 34 47
11. Osasuna 35 45
12. Levante 35 43
13. Real Betis 35 41
14. Real Valladolid 35 39
15. Eibar 35 36
16. Celta de Vigo 35 36
17. Deportivo Alaves 34 35
18. Mallorca 35 32
19. Leganés 35 29
20. Espanyol 35 24