Seferberlikte ve savaş halindeki tüzükte yapılan değişikliklerle yeni dönem resmen bugün başladı. 22 Mayıs 2024 tarihli ve 32553 sayılı Resmi Gazete'de yaımlanan kararla birlikte, 1990 yılından bu yana yürürlükte olan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren seferberlik ve savaş haline ilişkin yeni yönetmelikteki karar tam olarak şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'den ortak basın toplantısında 'Filistin' mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanchez'den ortak basın toplantısında 'Filistin' mesajı

“24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”